Θέμα: 2FA

Το Reddit προτείνει αυθεντικοποίηση δύο παραγόντων μετά το hack

Το κοινωνικό δίκτυο Reddit επιβεβαίωσε πριν από μερικές ώρες ότι ένας από τους υπαλλήλους έγινε στόχος επίθεσης phishing κάτι που είχε ως αποτέλεσμα τη διαρροή πολλών δεδομένων από τα συστήματα της εταιρίας.