Θέμα: 80 PLUS Platinum

bequiet! Straight Power 12: Κορυφαία με 80 PLUS Platinum και ATX 3.0!

Νέα σειρά future-proof τροφοδοτικών ATX 3.0 με πιστοποίηση 80 PLUS Platinum και σχεδόν αθόρυβη λειτουργία ήρθε από τη bequiet!. Με την πιστοποίηση 80 PLUS Platinum,...