Θέμα: Asahi Linux

Το Linux ήρθε στα M2 Apple Mac Studio και MacBook Pro!

Η πρώτη Linux διανομή καταφθάνει στα νέα Mac Studio της Apple και το ενδιαφέρον για την πλατφόρμα είναι μεγάλο. Από τη στιγμή που η Apple...