Θέμα: notifications

Παρμένο από την ιστορία του Android το Dynamic Island της Apple

Μετά την αποκάλυψη των νέων iPhone, πολλοί είναι αυτοί που εστίασαν στο Dynamic Island, ένα χαρακτηριστικό με περίεργο όνομα και ενδιαφέρουσα ιστορία. Η Apple...