Θέμα: Nvidia app

Η Nvidia αντικαθιστά το αρχαίο driver control panel της!

Για πάνω από δύο δεκαετίες, ο πίνακας ελέγχου GeForce λειτουργούσε ως το επίκεντρο για τη ρύθμιση των καρτών γραφικών της Nvidia. Αλλά ο χρόνος...