Θέμα: Outlier Pro

Creative Outlier Pro Review: Sweatproof earbuds με αποτελεσματικό ANC

Η ανάγκη για καλά sweatproof ακουστικά δεν είναι καινούργια και πολλές εταιρίες υπήρξαν παλαιότερα στη θέση της Creative και στόχο είχαν να δημιουργήσουν κάτι εντυπωσιακό και λειτουργικό.