Θέμα: overchilled

Naruto Build by OverChilled

Η μοναδικότητα του συγκεκριμένου build εντοπίζεται στο custom distroplate που προσθέτει σε αισθητική αλλά και επιδόσεις. Το Naruto Build του OverChilled στέκεται χάρη στο...