Θέμα: pc hardware news

8Bitz The Podcast #10: Τι νέες κυκλοφορίες έρχονται;

Σε αυτό το επεισόδιο του 8Bitz The Podcast #10 συζητάμε για επερχόμενες PC hardware κυκλοφορίες, Ryzen 9000, RTX 5080, OpenAI και GPT-4o, Intel Core...