Θέμα: Philips 49B2U6903CH

Philips 49B2U6903CH: Αυστηρά για επαγγελματίες με πολλές απαιτήσεις

Philips 49B2U6903CH: Μια νέα οθόνη εξοπλισμένη με ένα ισχυρό σύνολο επαγγελματικών χαρακτηριστικών όπως Thunderbolt 4, Busylight, Webcam Autoframing και διάφορα άλλα. Η νέα οθόνη της...