Θέμα: ad block

Ο πόλεμος των ad blockers και εμείς, οι τελικοί χρήστες

Το YouTube κάνει πιο δύσκολο το ad blocking αλλά σας παρέχουμε μερικές εναλλακτικές ανοικτού κώδικα. Το Ευρωπαϊκό κοινό που παρακολουθεί ανελλιπώς YouTube θα έχει σίγουρα...