Θέμα: ad blocker

Το YouTube γίνεται πιο “επιθετικό” στους χρήστες ad blockers

Το YouTube υιοθετεί μια πιο επιθετική στάση απέναντι στους ad blockers, μια κίνηση που ξεκίνησε από τον Μάιο σε περιορισμένες περιοχές. Η εταιρία μπλοκάρει πλέον...