Θέμα: ai model

Το GPT-4o της OpenAI γίνεται το πιο προηγμένο AI εργαλείο

Η OpenAI παρουσίασε το νέο της μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, το GPT-4o AI, το οποίο θα κάνει το ChatGPT πιο χρήσιμο και πιο εύκολο στη...