Θέμα: Bard

Η Google ανακοίνωσε το Bard, το αντίπαλο δέος του ChatGPT

"Το AI είναι η πιο βαθιά τεχνολογία πάνω στην οποία εργαζόμαστε σήμερα. Είτε βοηθά τους γιατρούς να ανιχνεύουν ασθένειες νωρίτερα είτε δίνει τη δυνατότητα...