Θέμα: OEM

Πιθανό σχεδιαστικό πρόβλημα βρέθηκε σε κάποιες AMD Radeon RX 7900

Το σχεδιαστικό πρόβλημα φαίνεται να αφορά μέχρι στιγμής μόνο τις reference ή MBA (Made by AMD) κάρτες της νεότερης οικογένειας Radeon RX 7900.